Skinnytrans Express Cargo Delivery

Dear Customers,
Our company put significant efforts to limit the spread of COVID 19 caused by the Coronavirus. We follow the EU recommendations and regulations and we would like to ask all our customers to do the same! 
In Ireland | In Hungary

ORDER

important_En

Kérjük válasszon egyet a megadott dátumaink közül/Please choose one of the given dates
pl: peldanev@example.hu

Feladó címe/ Sender’s address

Feladó címe/ Sender’s address

Csomag adatai/ Package details

Csomag adatai/ Package details

pl: peldanev@example.hu

Átvevő címe/ Recipient’s address

Átvevő címe/ Recipient’s address

Delivery conditions

Flammable and combustible materials, duty goods (like alcohol, tobacco) , chemicals considered drugs, dangerous, infectious and repulsive materials are not delivered by our company. The driver of Skinnytrans is not responsible of the possible illegal contents of the parcel, for any probable repercussions all responsibility is laid on the sender of that said parcel. The driver has the legal right to open the parcel if he/she suspects such case and remove the content out of the van. Submitting the Order the Client accepts, that the data given above will be used and stored by Skinnytrans Express Cargo Delivery.

Szállítási feltételek

Gyúlékony és éghető anyagok, jövedéki termékek (pl. alkohol, dohány), kábítószernek tekintett vegyszerek, veszélyes, fertőző és visszataszító anyagok szállítását cégünk nem vállalja. A Skinnytrans alkalmazottja nem felelős a csomag esetleges illegális tartalmáért, minden felelősség és büntetőjogi eljárás az említett csomag birtokosát terheli. A Skinnytrans alkalmazottjának joga van felnyitni bármelyik csomagot és esetleges illegális tartalmát eltávolítani. A Rendelés elküldésével a Megrendelő belegyezik, hogy a Skinnytrans Express Cargo Delivery a fenn megadott adatokat kezeli és tárolja.

pl: peldanev@example.hu

Kiköltözési cím/ Relocate from

Kiköltözési cím/ Relocate from

pl: peldanev@example.hu

Fogadó fél címe/ Recipient’s address

Fogadó fél címe/ Recipient’s address

Ide írja a szállított tárgyak listáját/List of items here

Delivery conditions

Flammable and combustible materials, duty goods (like alcohol, tobacco) , chemicals considered drugs, dangerous, infectious and repulsive materials are not delivered by our company. The driver of Skinnytrans is not responsible of the possible illegal contents of the parcel, for any probable repercussions all responsibility is laid on the sender of that said parcel. The driver has the legal right to open the parcel if he/she suspects such case and remove the content out of the van. Submitting the Order the Client accepts, that the data given above will be used and stored by Skinnytrans Express Cargo Delivery.

Szállítási feltételek

Gyúlékony és éghető anyagok, jövedéki termékek (pl. alkohol, dohány), kábítószernek tekintett vegyszerek, veszélyes, fertőző és visszataszító anyagok szállítását cégünk nem vállalja. A Skinnytrans alkalmazottja nem felelős a csomag esetleges illegális tartalmáért, minden felelősség és büntetőjogi eljárás az említett csomag birtokosát terheli. A Skinnytrans alkalmazottjának joga van felnyitni bármelyik csomagot és esetleges illegális tartalmát eltávolítani. A Rendelés elküldésével a Megrendelő belegyezik, hogy a Skinnytrans Express Cargo Delivery a fenn megadott adatokat kezeli és tárolja.

Egyedi választás esetén Írja az üzlet nevét a következő szövegdobozba / In case the choice of outlet is not on the list, please write the shop’s name in the next box.
Kérjük adja mega termék nevét, mennyiségét és variációját/Please give us the name, number and variety of the food

We cannot deliver alcohol and products contain tobacco (or any product including excise tax). If any item of the list is out of stock or unavailable, our employee will pick the closest product available to the originally listed item in the same producer if possible.

Alkoholt és dohányt (és egyéb jövedéki terméket) nem áll módunkban szállítani. Ha a kért termék bármilyen oknál fogva nem elérhető a sofőrünk a kívánthoz legközelebb eső terméket válassza lehetőleg ugyanattól a forgalmazótól.

1. utas adatai/ First passenger details


2. utas adatai/ First passenger details


Felvételi cím/Pickup address

Úticél cím/Drop down address

Travel conditions

The passenger(s) acknowledge(s) the conditions below when they send this booking to Skinnytrans:

1) The employee of Skinnytrans can refuse the transport of the passenger if they are under the influence of alcohol, drugs or any other substance. During the journey they are forbidden to consume any such things. The vehicle is a no smoking zone at all times.

2) The passenger has to keep a hygienic standard and any antisocial behaviour is forbidden. Profane and aggressive language are not allowed without the expressed consent of the employee of Skinnytrans.

3) The passenger has to follow all lawful instructions and can take photographs or record video only with the express consent of the employee of Skinnytrans. The passenger has to respect the privacy of the employee of Skinnytrans and the other passengers.

Submitting the Order the Client accepts, that the data given above will be used and stored by Skinnytrans Express Cargo Delivery.

Utazási feltételek

Az utas(ok) tudomásul veszi az alábbi feltételeket ennek a foglalásnak az elküldésével:

1) Az utas szállítását a Skinnytrans alkalmazottja visszautasíthatja, ha az utas alkohol, drog vagy egyéb kábítószer hatása alatt áll. Az utazás során a járműben tilos a fentiek fogyaszása, dohányzás a járműben szigorúan tilos.

2) Az utasnak fenn kell tartania egy bizonyos testi higiéniát, és tartózkodnia kell szociálisan nem elfogadott viselkedésformáktól. A Skinnytrans alkalmazottjának kifejezett engedélye nélkül az utas tartózkodik a trágár és aggresszív nyelv használatától.

3) Az utasnak be kell tartania a Skinnytrans alkalmazottjának minden törvénybe nem ütköző utasítását, és csak a kifejezett engedélyével fényképezhet, készíthet videófelvételt az út során. Az utas tiszteletben tartja a Skinnytrans alkalmazottjának és ügyfeleinek a magánszféráját.

A Rendelés elküldésével a Megrendelő belegyezik, hogy a Skinnytrans Express Cargo Delivery a fenn megadott adatokat kezeli és tárolja.

pl: peldanev@example.hu

Átadó címe/ Sender’s address

Átadó címe/ Sender’s address

pl: peldanev@example.hu

Átvevő címe/ Recipient’s address

Átvevő címe/ Recipient’s address


Pl./Eg: Golden retriever
Pl. Pötty a hátán/ Eg: Spot on back

Delivery conditions

With this submission the Owner acknowledges, that the Pet is in his legal possession and there is no legal obstacle to deliver the Pet. Also acknowledges that the Pet is not aggressive, and doesn’t pose any danger to the employee of Skinnytrans or the other pets. The Owner acknowledges that the Pet is in full health, and every necessary preparation has been made for delivery. The employee of Skinnytrans does not take any responsibility for any damage caused by the Pet and any cost incurred is the Owner’s responsibility.

Submitting the Order the Client accepts, that the data given above will be used and stored by Skinnytrans Express Cargo Delivery.

Szállítási feltételek

A kedvenc tulajdonosa elismeri, hogy az állat jogilag az ő tulajdonában van és nincs törvényes akadálya az állat szállításának. Kijelenti továbbá, hogy az állat nem aggresszív, nem jelent veszélyt sem a Skinnytrans munkatársára sem a többi állatra. Kijelenti, hogy az állat teljesen egészséges, minden szükséges orvosi előkészületet az előírásoknak megfelelően elvégzett rajta. A Skinnytrans alkalmazottja nem vállal felelősséget az állat által okozott károk miatt, vagy betegség esetleges kialakulása miatt. Minden utazás során felmerült az állattal kapcsolatos költség a tulajdonost terheli.

A Rendelés elküldésével a Megrendelő belegyezik, hogy a Skinnytrans Express Cargo Delivery a fenn megadott adatokat kezeli és tárolja.

Please read this information, which clarifies the regular schedule of Skinnytrans
We confirm the order within 24 hours on the phone or email. We give a date to the client of our van's arrival. On the day of the arrival our driver calls the client on the exact time of the pickup. Every date in the section "Planned dates from Ireland to Hungary" on our website means the date of the departure. The collection in Ireland starts 4 days before, and the last collection will happen 24 hours before departure. The transit takes 2 days (this is subject to change in the case of weather, technical, or any other issues) following the departure date. A day after arrival we start our collection/delivery in Hungary. The collection (delivery) is done 24 hours before departure back to Ireland. "Planned dates from Hungary to Ireland" also means departure on our website. The transit back to Ireland - as well as to Hungary - takes 2 days. The day after arrival we stat our deliveries in Ireland, which last 2-3 days. The maximum transit time for a parcel therefore is 10 days. Of course your parcel can become priority parcel (which means we deliver it first), for a small recompensation fee (depends on the place and timing).

To Passengers

We confirm the order within 24 hours on the phone or email. We give a date to the client of our van's arrival. On the day of the arrival our driver calls the client on the exact time of the pickup. Every passenger have to have a valid passport and have to prepare for a 3 days journey included the ferry on the sea as well.