SKINNYTRANS EXPRESS CARGO SERVICE -
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szolgáltatás

1.1. Általános Feltételek

1.1.1. A Skinnytrans Express Cargo Service (Regisztrációs szám: 589942) (továbbiakban Futárszolgálat), Írország, Észak-Írország és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését. Egyéni igények alapján útvonalunk mentén 150 km-es kitérővel a következő országokban vállalunk még csomagfelvételt és leadást: Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Németország, Svájc, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia. A pontos útvonal a felvételi és leadási helyek függvénye.

1.1.2. Minden esetben a szolgáltatás a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött szerződés után valósul meg. A szerződést a Megrendelő a (a weboldalon elérhető) megrendelő lap kitöltésével teszi hivatalossá.

1.1.3. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az általános megbízási szerződésben nem megemlített kérdésekben jelen ÁSZF tartalmazza.

1.1.4. A Futárszolgálat kintlévőségeit az Inkasszó Csoport (http://inkasszocsoport.hu/) kezeli, és minden adóssággal és jogi eljárással kapcsolatban velük kommunikál a Megrendelő.

1.2. Költöztetés

1.2.1. A Futárszolgálat kizárólag előzetes egyeztetéssel költöztet. Az előzetes egyeztetés nélküli rendeléseket semmisnek tekinti.

1.2.2. A költöztetésre szóló árajánlat egyéni és az aktuális költözésre vonatkozik. Az ár magába foglalja a jármű lefoglalását, csomagok járműbe mozgatását és esetleges extra védelmi csomagolást, ha szükségszerű. Az árajánlat egy összegként van megadva, melyet a Futárszolgálat és a Megrendelő közötti megegyezés alapján fizeti a Megrendelő.

1.2.3. A Megrendelő az előzetes egyeztetés után a weblapon a költözésre specializált megrendelőlap kitöltésével és elküldésével teszi hivatalossá.

1.2.4. Költöztetés esetén, mind a Megrendelő, mind az Átvevő – hacsak ez nincs külön lejegyezve a megrendelő lapon – ugyanaz a személy, így a Futárszolgálat mindkét alkalommal (felvétel és leadás) ugyanazon személlyel veszi fel a kapcsolatot.

1.2.5. A költöztetés nemzetközi viszonylatban különleges csomagszállításnak minősül és az erre vonatkozó jelen ÁSZF pontjaiban szereplő feltételek érvényesek rá.

 

2. A csomag

2.1. Általános feltételek

2.1.1. A csomag tartalmáért mindig a Megrendelő vállalja a jogi felelősséget.

2.1.2. Gyúlékony és éghető anyagok, jövedéki termékek (pl. alkohol, dohány), kábítószernek tekintett vegyszerek, veszélyes, fertőző és visszataszító anyagok szállítását cégünk nem vállalja. A Skinnytrans alkalmazottja nem felelős a csomag esetleges illegális tartalmáért, minden felelősség és büntetőjogi eljárás az említett csomag birtokosát terheli. A Skinnytrans alkalmazottjának joga van felnyitni bármelyik csomagot és esetleges illegális tartalmát eltávolítani.

2.1.3. A csomagot mindig a méretének és tartalmának megfelelően kell becsomagolni, a biztonságos szállítás érdekében.

2.1.4. A címzett neve, címe és a csomag száma (pl. 1/5, azaz első az ötből), jól láthatóan legyen a csomagon feltüntetve.

2.1.5. Ha a csomag különleges bánásmódot igényel, a Megrendelő ezt köteles a csomagoláson jelezni.

2.1.6. A Futárszolgálatnak jogában áll a csomag átvételét megtagadni, amennyiben erre megalapozott okot talál. Okok a teljesség igénye nélkül: a nem megfelelő csomagolás, a többi csomag, vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető csomagok, vagy esetleg a csomag nem elfogadott tartalma.(lásd: 2.1.2.)

2.1.6.1. A nem megfelelően csomagolt csomagok sérüléséért a Futárszolgálat nem vállal felelősséget, garancia és biztosítás nem vonatkozik rájuk. Az esetleges további károk (többi csomagban, járműben, vezetőben) esetén a Megrendelőt terheli a felelősség.

2.1.7. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a felületén annak nyoma ne maradjon.

2.1.8. A Futárszolgálat jogosult a küldemény tartalmát a szállítás biztonsága érdekében, a Megrendelő jelenlétében ellenőrizni.

2.1.9. Amennyiben a Megrendelő a Futárszolgálat tudta nélkül a csomagban a szerződésben nem szereplő, vagy nem elfogadott anyagot, tárgyat helyez el, és ebből a Futárszolgálatnak bármilyen jellegű kára származik, a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költséget a megrendelővel megfizettetni és ezen felül a Megrendelő óránként €50 értékű kártérítést köteles fizetni a Futárszolgálatnak.

2.2. Felvétel

2.2.1. A megrendelés minden esetben a weboldalon lévő megrendelőlap kitöltésével történik, a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap 24 órán belül, és a csomag felvételekor alá kell írnia a Szállítólevelet.

2.2.2. A megrendelés elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és a Fuvarozó között. A Megrendelő ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.2.3. A küldemény felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban.

2.2.4. A felvétel időpontját a Futárszolgálat jogosult meghatározni a visszaigazoló e-mailben megjelölt időszakban.

2.2.5. A Futárszolgálat a Szállítólevél egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a Megrendelőtől.

2.2.6. A Megrendelő köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a tudatni a Futárszolgálattal a küldemény szállításának különleges körülményeit.

2.2.7. A nem megfelelően kitöltött Szállítólevélből származó esetleges kár a Megrendelőt terheli.

2.2.8. Felvételkor a Futárszolgálat köteles tudatni a Megrendelővel, ha az áru csomagolása nem megfelelő vagy sérült. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik megfelelően a csomagolásról, a Futárszolgálat ezt a tényt feljegyzi a Szállítólevélre, ami az esetleges panaszokat kizárja.

2.2.9. Csomagfeladás minimum korhatára 18 év, olyan személy, aki a csomag tartalmáért aláírásával jogi felelősséget tud vállalni.

2.2.10. A Futárszolgálat anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és több csomag esetén hiánytalanságáért a kézbesítésig.

2.2.11. A Futárszolgálat fenntartja járatai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.

2.3. Lemondás

2.3.1. A megrendelés lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg a Futárszolgálat meg nem egyezett a csomagfelvételről és nem indult el a felvétel helyszínére.

2.3.2. A már felvett, de a Megrendelő által továbbítás előtt visszakért, illetve a megrendelt, de túl későn lemondott, illetve a visszaküldött csomagokért a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségét a Megrendelővel megfizettetni.

2.4. Kézbesítés

2.4.1. A kézbesítés időpontját a Futárszolgálat jogosult meghatározni az aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-24 óráig.

2.4.2. Az Átvevő az az ügyfél, aki a küldeményen, a csomagoláson vagy a hozzá tartozó listán fel lett tüntetve címzettként. Amennyiben címzettként nem természetes személy lett megjelölve, abban az esetben meg kell jelölni, hogy a címzettnél ki fogja a csomagot átvenni. Ebben az esetben a csomag átvevője válik Átvevővé.

2.4.3. A Futárszolgálatnak jogában áll az Átvevő személyazonosságát a küldemény kézbesítésekor ellenőrizni.

2.4.4. A Futárszolgálat a Szállítólevélben megadott általános és speciális utasítások teljesítése után (kifizetés, sértetlenség ellenőrzése és aláírások) szolgáltatja ki az árut az Átvevőnek.

2.4.5. A csomagolás esetleges sérülése esetén a Futárszolgálat átadáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét az esetleges kárrendezés érdekében az Átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

2.4.6. A Futárszolgálat a küldemény elvesztése esetén, a tartalom hiányának illetve értékvesztésének arányában a Szállítólevélen rögzített értékhatárig kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek.

2.4.7. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítólevél szolgál.

2.4.8. A Futárszolgálat nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és elkerülhetetlen külső okokból bekövetkező károkért. Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:

 • – természeti katasztrófa
 • – társadalmi esemény (pl.: háború, katonai/rendőrségi/vám ellenőrzés vagy blokád, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, stb.)
 • – információk, képek, adatok elektromos vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, károsodása, stb.
 • – közlekedési tömegbaleset

2.4.9. Közlekedési baleset esetén a Futárszolgálat által külső biztosítási céggel kötött árubiztosítás alapján a külső biztosító cég köteles a kártérítés kifizetésére.

3. Sérült, hiányos, sikertelen kézbesítés

3.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha az Átvevő nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Futárszolgálat jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben futárunk értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti majd át egy későbbi időpontban. Minden újabb megkísérelt kiszállítás extra díja a küldeményre vonatkozó eredeti szállítási díj 50%-a.

3.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha az Átvevő az áru átvételét megtagadja, a Futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ebben az esetben az szállítás díjának kétszerese (oda-vissza) a Megrendelőt terheli.

3.3. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Futárszolgálat jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Futárszolgálat sem a Megrendelő, sem Átvevő felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Megrendelőnek.

3.4. Ha a Megrendelő hibájából a Futárszolgálat késedelmesen teljesíti a kézbesítést és bármilyen jellegű kárt okoz a Futárszolgálatnak (pl. tiltott árút rejtett el csomagjában, a szállítmány helytelen csomagolása okoz kárt), a Megrendelőnek minden késedelmes óráért €50 kártérítést kell fizetnie. A késedelmi kártérítésen felül okozott többletköltségek is a Megrendelőt terhelik (illeték, ügyvédi munkadíjak, behajtási költségek)!

4. Fizetés módja, formája és pénzneme

4.1. A szállítási díj megállapítása minden esetben a Skinnytrans Express Cargo Delivery weblapján megtalálható díjtáblázat alapján történik. A Futárszolgálat minden esetben fenntartja az árszabás jogát, ha a díjtáblázat valamilyen okból (elsősorban technikai okokból, például ha a weboldal táblázata még nem lett frissítve) nem a megfelelő díjazást mutatja. A táblázatban nem szereplő különleges áruk egyéni megegyezés alapján lesznek megállapítva.

4.2. A weblapon feltüntetett árak Írország/Észak-Írország – Magyarország közötti szállításra értendők, a köztes országokba történő szállítás díja egyedi árképzés alapján történik.

4.3. Számla adás esetén a díjtáblázat árai nettó árakat jelentenek, a fizetendő összeg az Írországban felszámolt ÁFA (Általános Forgalmi Adó) hozzáadásával együtt jelenik meg a számlán.

4.4. Olyan küldeményeknél, melynél a küldemény mérete jelentősen eltér a szokásos küldemények súly/méret arányaitól, a Futárszolgálat fenntartja a jogot, hogy űrtartalom alapján képezze az árat.

4.5. A Futárszolgálat a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy a csomag(ok) megfelel(nek) a Megrendelőlapon szereplő adatoknak. Amennyiben abban jelentős eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.

4.6. Megrendeléskor a Megrendelő köteles előre jelezni, hogy feladáskor, átvételkor, vagy egyéb úton kívánja a szolgáltatás díját kifizetni, kötelessége megadni a pénznemet, a Megrendeléskor megadott áron. Megrendelés után bármilyen utólagos árváltozás csak erősen indokolt esetben történik.

4.7. A díjat feladáskor vagy átvételkor készpénzben, vagy átutalással a megrendelés visszaigazolásakor kell kiegyenlíteni. Forintban illetve angol fontban történő fizetés esetén mindig a megrendelés időpontjában érvényes Euro valuta-vételi ára alapján kell a díjat megállapítani.

5. Adatvédelmi nyilatkozat

A Futárszolgálat adatgyűjtést az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016 Április 27-i Rendeletével összhangban folytatja, mely a természetes személyek adatainak kezelése során felmerülő védelme érdekében hoztak meg, amely 2016 Május 24-én és érvénybe lépett 2018 Május 25-én (“GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet” néven). Az adatokat kizárólag a Futárszolgálat szolgáltatásainak lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül adatokat nem szolgáltatunk ki harmadik fél számára. A Futárszolgálat adatkezelésének részleteit az alább olvashatja.

5.1. A weboldalunkon sütiket használunk. A futárszolgálat weboldalának használata esetén Ön beleegyezik, hogy sütiket használjunk a jelen ÁSZF pontjai szellemében. A legtöbb modern interaktív weboldal használ sütiket amelyek beszereznek felhasználói adatokat látogatónként. A sütik használata szükséges, hogy a weboldal bizonyos funkciói könnyebben használhatóak legyenek a látogatók számára.

5.2. Adat típusok

5.2.1. Felhasználhatjuk az adatokat a Megrendelő weboldalon található szolgáltatásokat és aktivitását illetően (“felhasználói adatok”). A felhasználói adatokba tartozhat az IP cím, földrajzi helyzet, böngésző típus és verzió, operációs rendszer, referencia forrás, a látogatás időtartama, a látogatott oldalak címe és azok látogatási útvonala, és emellett az időpontok, a használat gyakorisága és jellege is. Az adatok forrása Google Analytics. Google Analytics az információt sütiken keresztül gyűjti. Az összegyűjtött információból jelentések készülnek a weboldal használatáról. A Google adatvédelmi nyilatkozata itt található: https://www.google.com/policies/privacy/ . Ezek az adatok analízis céljából feldolgozásra kerülnek a weboldal és szolgáltatás jobb minősége érdekében. A jogi alapot az adatfeldolgozásra az a természetes érdek vezérli, hogy a weboldal és a szolgáltatás minősége javuljon.

5.2.2. Felhasználhatjuk a Megrendelő számla adatait (“számla adatok”). Az adatok lehetnek:

 • az Ön neve
 • az Ön címe
 • az Ön telefonszáma
 • az Ön email címe
 • az Ön útlevél/személyazonosító száma
 • az Ön banki adatai
 • az Ön kedvencének adatai.

Az adatok forrása a Megrendelő. A számla adatokat az üzleti tevékenységeink, szolgáltatásunk és a weboldal biztonsága miatt és a Megrendelőkkel folytatott kommunikáció érdekében gyűjtjük. A jogi alapot az adatfeldolgozásra beleegyezés adta és az a természetes érdek, hogy a weboldalunkat és üzleti tevékenységünket szakszerűen folytassuk.

5.2.3. Felhasználhatjuk a Megrendelő információit amelyet publikálunk a weboldalunkon vagy a szociál médiában (“publikációs adatok”). A publikációs adatok azért kerülnek feldolgozásra, hogy a publikált anyagainkat, weboldalunkat és a szociális médiákat megfelelően működtethessük. A jogi alapot az adatfeldolgozásra beleegyezés adta és az a természetes érdek, hogy az üzleti tevékenységünket megfelelően népszerűsíthessük, és kiterjeszthessük a vásárlói körünket.  

5.2.4. Felhasználhatjuk a Megrendelő által nyújtott kért adatot, mely kapcsolódik a szolgáltatásunkhoz (“kért adatok”). A kért adatok árajánlat, marketing, vagy egyéb szolgáltatások felajánlásához kerülnek feldolgozásra. A jogi alapot az adatfeldolgozásra beleegyezés adta.

5.2.5. Felhasználhatjuk a Megrendelő információit a Megrendelőkkel való kapcsolatban, beleértve a Megrendelő kapcsolati adatait (“vásárlói kapcsolati adatok”). A vásárlói kapcsolati adatokba a Megrendelő neve, kapcsolati adatai és egyéb kommunikációs információk tartoznak, hogy kapcsolatot tudjunk tartani. A vásárlói kapcsolati adatok forrása a Megrendelő. A vásárlói kapcsolati adatok azért kerülnek feldolgozásra, hogy a Megrendelővel tudjuk tartani a kapcsolatot, kezeljük a Megrendelővel a viszonyunkat, a kapcsolattartás részleteit megőrizzük és népszerűsítsük a szolgáltatásunkat. A jogi alapot az adatfeldolgozásra beleegyezés adta és az a természetes érdek, hogy az a kapcsolatot a Megrendelőkkel megfelelően kezelhessük.

5.2.6. Felhasználhatjuk az üzleti tranzakciókkal kapcsolatos információt, beleértve a szolgáltatásunk költségeit, jogi költségeket, stb. melyekkel a Megrendelővel folytatunk a weboldalon, vagy bármilyen más módon (“tranzakciós adatok”). A tranzakciós adatok tartalmazhatnak kapcsolati adatokat, pénzügyi adatokat és a tranzakciók egyéb adatait. A tranzakciós adatok azért kerülnek feldolgozásra, hogy a kifizetett szolgáltatásokat elvégezhessük és a kifizetésről szóló információkat szabályszerűen elkönyvelhessük. A jogi alapot az adatfeldolgozásra a jogi szerződés adta a Megrendelő és a Futárszolgálat között a Megrendelés formájában melyet a Megrendelő kezdeményezésére kötöttek a felek és az a természetes érdek, hogy megfelelően tudjuk adminisztrálni a weboldalunkat és az üzleti tevékenységünket.

5.2.7. Felhasználhatjuk bármelyik ebben az ÁSZF-ben említett személyi adatot, jogi ügyek felállításához, jogi védelemhez, illetve behajtáshoz, legyen az bírósági eljárás, adózási vagy bírósági ügyintézés. A jogi alapot az adat felhasználására az a természetes érdek adta, hogy megvédjük a saját, a Megrendelő és mások jogait.

5.2.8. Felhasználhatjuk bármelyik ebben az ÁSZF-ben említett személyi adatot, ahol szükséges megszerezni, fenntartani a biztosítási feltételeket, rizikó kezelését, vagy szakmai tanácsot. A jogi alapot az adat felhasználására az a természetes érdek adta, hogy megvédjük az üzleti tevékenységünket bármilyen üzleti és jogi rizikó ellenében.

5.2.9. A fent említett konkrét eseteken felül melyeket megneveztünk az Adatvédelem kapcsán ebben a Szekcióban, felhasználhatjuk továbbá a személyi adatokat, minden ránk vonatkozó jogi követelménynek való megfelelés okán, hogy megvédhessük az alapvető érdekeit a Megrendelőnek és minden más valós személynek.

5.3. Adatmegosztás és hely

5.3.1. Kérjük, hogy ne ossza meg velünk senki más adatait, hacsak nem kérjük erre Önt. Az Ön személyes adatait csak annyiban osszuk meg alkalmazottakkal amennyire szükséges és amennyire a fent kijelentett formában megfelel. Pénzügyi tranzakciók melyet a weboldalunkon és a szolgáltatások folyamán használnunk, a fizetési szolgáltatónk az Allied Irish Banks (AIB) kezeli. A tranzakciós adatokat csak annyiban osszuk meg meg velük, amennyiben szükséges, hogy feldolgozzák a kifizetéseket, visszafizetéseket, és minden panaszt amely ezekhez a visszafizetésekhez kötődnek. További információt a fizetési szolgáltatónk adatkezelési feltételeiről és gyakorlatáról a https://aib.ie/dataprotection oldalon találhat (angolul).

5.3.2. A Megrendelő személyes adatai soha nem lesznek az Európai Gazdasági Közösség (EGK) országain kívül, hacsak a Megrendelő adat forrása kívül nem esik az EGK határain.

5.3.3  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen adat amelyet publikál a weboldalunkon, vagy a szociál médiákon keresztül elérhető lesz az interneten keresztül az egész világon. A Futárszolgálat nem tudja megakadályozni ezeknek az adatoknak a használatát (vagy felhasználását) mások által.  

5.4. Adattárolás

5.4.1. Az általunk bármilyen célra felhasznált adatokat nem tároljuk a szükségesnél tovább. A következő okokból tároljuk az adatokat:

 1. A Megrendelő minden személyes adata minimum 1 évre tárolva van a megérkezés pillanatától számítva, adminisztrációs és adózási okokból. Néhány esetben nem lehetséges, hogy előre megállapítsuk milyen időtartamra tároljuk az adatokat.

 Ezekben az esetekben a következők alapján határozzuk meg az adattárolás időtartamát:

 1. a Megrendelő személyes adatainak tárolási időtartamát meghatározza a Megrendelővel való levelezés időtartama
 2. a Megrendelő személyes adatainak tárolási időtartamát meghatározza a kormányhivatalokkal való levelezés időtartama
 3. a Megrendelő személyes adatainak tárolási időtartamát meghatározza a bűnügyi hatóságokkal való levelezés időtartama
 4. az adatokat megőrizzük, ha a ránk vonatkozó jogi követelménynek való megfelelés megköveteli, vagy megvédhessük az alapvető érdekeit a Megrendelőnek és más valós személynek.

5.4.2. Az adatszolgáltató jogai

5.4.2.1. A Megrendelő alapvető jogai a GDPR szerint:

 1. jog a hozzáféréshez
 2. jog a kijavításhoz
 3. jog az eltörléshez
 4. jog az adatfeldolgozás korlátozásához
 5. jog a tiltakozáshoz az adatfeldolgozás ellen
 6. jog az adatok szálllíthatóságához
 7. jog a panaszhoz a felügyeleti hatóságok ellen és
 8. jog a beleegyezés visszavonásához.

5.4.2.2. A Megrendelőnek joga van megerősítést kapni arról, hogy felhasználjuk a személyi adatait vagy sem, hol és hogyan használjuk fel, hozzáférhetősége van az adatokhoz, minden más rá vonatkozó adattal egyetemben. Az egyéb adatokhoz tartozik az adatfelhasználás célja, az érintett személyes adatok kategóriái, és az adatok felhasználóinak mibenléte. Feltéve, hogy mások személyi szabadság jogai nem sérülnek, a Megrendelő személyes adatainak másolatát kötelességünk kérésre kiszolgáltatni. Az első másolat ingyenes, de további másolatokért díjazást kaphat a Futárszolgálat.

5.4.2.3. A Megrendelőnek joga van minden pontatlan adat kijavíttatásához és figyelembe véve az adat felhasználásának célját, az elégtelen adatok kiegészítéséhez.

5.4.2.4. Bizonyos esetekben a Megrendelőnek joga van a személyes adatok késedelem nélküli törléséhez. Ezek az esetek lehetnek: a személyes adatra már nincs többé szükség a célra mely miatt eredetileg gyűjtésre került, a Megrendelő visszavonja a beleegyezését az adatgyűjtéséhez, a Megrendelő tiltakozik az adatgyűjtés ellenében valamilyen idetartozó törvény értelmében, az adatgyűjtés közvetlen marketing céljából történik, a személyes adat gyűjtése törvénytelen módon történt meg. Vannak azonban kivételek az adattörlés kérésére. Az általános kivételek, amikor az adatgyűjtés szükséges: az információ és önkifejezés alapvető szabadság joga esetén, jogi követelmény esetén, jogi vita megalapozása, és jogi védelem esetén.

Bizonyos esetekben a Megrendelőnek joga van korlátozni az adatfeldolgozást. Ezek az esetek: a Megrendelő vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatfelhasználás törvénytelen, de az adatok törlését ellenzi, már nincs a Megrendelő személyi adataira, de szükség van az adatok megőrzésére jogi vita megalapozása és jogi védelem esetén, vagy a Megrendelő tiltakozik az adatgyűjtés ellen, de az ügy vizsgálata folyamatban van.

5.4.2.5. Ahol az adatgyűjtés korlátozva van ezen az alapon, még tárolhatjuk a Megrendelő adatait. Ennek ellenére csak akkor használjuk fel a Megrendelő személyi adatait, ha az jogvita megalapozásához, jogi védelemhez szükséges, vagy más valós vagy jogi személy védelméhez, vagy fontos közügyi érdekből szükséges.

5.4.2.6. A Megrendelőnek joga van tiltakozni az adatok kiadása ellen a Megrendelő specifikus helyzete alapján, de csupán az adatgyűjtés jogi alapokon a megszabott célokon kívüli használata esetén történik, kivételt képez: ha az adatgyűjtés közügyi érdekből, vagy bármilyen hivatali közeg megbízásából történik, vagy ha a harmadik megbízó fél legitim okokból kér fel az adatok gyűjtését. Ha a Megrendelő tiltakozik ilyen okokból, a Futárszolgálat beszüntet minden adat gyűjtést, felhasználást és tárolást, hacsak nem tudunk legitim okokat és alapokat bemutatni, hogy miért írják azok felül a Megrendelő érdekeit, jogait és szabadságát, vagy ha jogvita rendezését szolgálja.

5.4.2.7. A Megrendelőnek joga van tiltakozni minden adatfeldolgozás ellen, melynek a célja közvetlen marketing (ebbe beletartozik marketing célú profil készítés). Ha bármilyen ilyen jellegű tiltakozást kapunk, a Futárszolgálat beszüntet minden adatgyűjtést ebből a célból.

5.4.2.8. A Megrendelőnek joga van tiltakozni minden adatfeldolgozás ellen, melynek a célja tudományos vagy történelmi, vagy statisztikai adatok feldolgozása, a Megrendelő specifikus helyzete alapján, hacsak az adatfeldolgozás szükséges az adatok sikeres feldolgozásához, és közügyi érdekből szükséges.

Ebben az esetben a jogi alapja a Megrendelő személyes adatainak felhasználásának:

 1. beleegyezés, vagy
 2. az adatok felhasználása szükséges a szerződés (Megrendelés) elvégzéséhez és ez a Megrendelő előzetes kezdeményezésének eredménye volt és az adatok automatikusan lettek begyűjtve,

a Megrendelőnek joga van megkapni az személyes adatokat egy rendezett gép által is olvasható (nyomtatott) formában. Ez a jog korlátozódik, ha ez negatívan hat más valós személy szabadság jogaira.

5.4.2.9. Ha a Megrendelő úgy gondolja, hogy a személyes adatainak felhasználása bármilyen módon sérti az adatvédelmi jogait, joga van panaszt nyújtani a megfelelő hatóságoknál. Ezt megteheti a lakóhely szerinti, a munkahelynek megfelelő EU tagállamban, vagy az adatvédelmi sértés helyszínén.

5.4.2.10. A Megrendelő személyi adatainak felhasználásának jogi alapja a beleegyezés, egy jog amelyet bármikor visszavonhat a Megrendelő. A visszavonás nem teszi törvénytelenné a visszavonás előtti használatot.

5.4.2.11. A Megrendelő gyakorolhatja a jogait a személyes adataival kapcsolatban írásban, VAGY a 7.2. Szekcióban leírtak szerint.  A Futárszolgálat teljes mértékben betartja az ír adatvédelmi törvényeket (Data Protection Act 1988/2003.) és az EU szabályzatait (EU Data Protection Directive 95/46/EC).

6. Weboldal és márkavédelem

6.1 Az alábbi szerződési feltételek a weboldalunk (https://skinnytrans.ie) használatára terjednek ki. Hacsak másképpen nincs jelezve, a Futárszolgálat teljes egészében birtokolja és kezeli a szerzői jogot és minden szellemi tulajdont ezen a weboldalon, mely kiterjed a képekre, a kódra és színekre, logókra és minden cég identitását magába foglaló tartalomra. Minden szellemi és szerzői tulajdon le van védve az 2000. évi Ír Szerzői és Kapcsolódó Törvény, és az Európai Unió 2012 évi SI59-es Rendelete alapján.

6.1.1.  A weboldalunk használata csak 18 éven felüliek számára megengedett; a weboldalunk használatával a Megrendelő automatikusan belegyezik, hogy elfogadja feltételeinket és igazolni tudja, hogy legalább 18 éves korú.

6.2 A Megrendelő megtekintheti és/vagy kinyomtathatja a Futárszolgálat weboldalát a saját személyes használatára, az alább leírt korlátozásokkal.

Tilos:

újra publikálni a https://skinnytrans.ie egészét vagy részleteit;

árulni, felhasználni, beszerkeszteni a https://skinnytrans.ie tartalmának bármilyen elemét;

bármilyen identitással kapcsolatos elemet sajátként bemutatni és felhasználni;

kereskedelmi célból a https://skinnytrans.ie részeit vagy egészét másolni;

újra terjeszteni tartalmat a weboldalról (hacsak a tartalom nem specifikus újraterjesztés céljából van fenn).

6.3 Felhasználói hozzászólások

6.3.1. Ez a megegyezés mostantól érvényes (vagy a weboldal böngészőben való megnyitásától). A Weboldal bizonyos részei felkínálják a felhasználóknak hogy véleményüket, információt, stb. megosszanak (“Hozzászólások”). A Futárszolgálat nem szűri meg, szerkeszti, de felülvizsgálja és moderálja (lásd Szekció 6.3.2.) a Hozzászólásokat a feltűntetésük előtt a weboldalon, ennek folytán a Hozzászólások nem tükrözik a Futárszolgálat véleményét, nézeteit, vagy a megbízottait és kapcsolatait. A Hozzászólások annak a személynek a véleményét és nézeteit tükrözi, aki posztolta őket. Ennek folytán a törvények értelmében a Futárszolgálat nem felelős a Hozzászólásokban fellelhető bármilyen veszteségre, felelősség vállalásra, károkért, vagy költségekért, vagy bármilyen veszteségért melyet az olvasóknak okozott a weboldalon.

6.3.2. A Futárszolgálat fenntartja a jogot, hogy figyelemmel kísérje az Összes Hozzászólást és eltávolítson bármilyen Hozzászólást, melyet nem talál helyénvalónak, vagy bármilyen módon sérti a jelen ÁSZF-ben leírtakat.

6.3.3. A Megrendelő elismeri és tudomásul veszi, hogy

 • minden szükséges feltételnek megfelel, hogy Hozzászóljon a weboldalon.
 • a Hozzászólás nem tartalmaz semmilyen tulajdonjogot, a teljesség igénye nélkül copyright, szerzői jog, vagy bármilyen harmadik fél jogi tulajdonát
 • a Hozzászólás nem tartalmaz lejárató, néven nevező, támadó jellegű, obszcén, vagy más törvénytelen tartalmat, mely személyi jogot sért
 • a Hozzászólás nem tartalmaz anyagot, mely más üzleti tevékenységet hirdet, népszerűsít, vagy törvénytelen tevékenységet próbál terjeszteni, vagy hirdetni.
 • felhatalmazza a Futárszolgálatot, hogy mindenféle ellenszolgáltatás igényéről lemond, ha a Futárszolgálat a Hozzászólás tartalmát részleteiben, vagy teljes egészében más médiában felhasználja.  

6.4. Linkek és tartalom

6.4.1. A következő szervezetek használhatják a weboldalunk linkjeit előzetes beleegyezés nélkül:

 • kormányzati ügynökségek
 • kereső motor
 • hír portálok
 • online terjesztő portálok, melyek úgy kapcsolódnak a weboldalunkhoz, mint bármely más listájukban levő üzletekhez
 • Teljes Rendszereket Felölelő Szervezetek, kivéve jogi nonprofit szervezetek
 • jótékonysági bevásárló központok, jótékonysági csoportok, melyek még nincsenek belinkelve az oldalunkra

6.4.2. Ezek a szervezetek belinkelhetik a weboldalunkat más weboldalakon amíg:

 • nem félrevezetés céljából teszik
 • nem hamisan sejtet szponzorálást, támogatást, hozzájárulást a kapcsolódó szervezethez, annak termékeihez, vagy tevékenységéhez és
 • beleillik a belinkelés a másik fél által kialakított környezetbe.

6.4.3. A következő szervezetektől elfogadunk mindenféle előzetes vizsgálat nélkül felkérésre linkelést:

 • általánosan ismert fogyasztói vagy/és üzleti információs forrásoktól, mint pl. A Központi Ír Bank, Élelmiszer Ellenőrzési Felügyelet Írországban, Központi Statisztikai Hivatal, Központi Regisztrációs Hivatal, és a Fogyasztói Védelmi Hivatal
 • dot.ie közösségi oldalak
 • társulások és csoportok, melyek jótékonysági célból szerveződtek, beleértve a jótékonysági szervezeteket
 • online terjesztő portálok
 • internet portálok
 • könyvelői, jogi és tanácsadói cégek, melyeknek a kliensei főként más cégek
 • és oktatási intézmények és kereskedelmi társaságok.

6.4.3.1. Elfogadunk belinkelési kérelmet minden ilyen szervezettől, ha meggyőződtünk, hogy

 1. a link nem negatív módon ábrázol minket és az üzleti partnereinket (pl. kereskedelmi társaságok gyanús üzleti tevékenységekkel, mint pl piramis szervezetek, nem kapnak engedélyt)
 2. ha a szervezettel nincs negatív múltbeli tapasztalatunk
 3. ha a link jelenléte növeli a népszerűségünket, a link hiányával szemben és ahol a link beleillik a szövegkörnyezetbe, vagy az általános oldal funkciójába (pl. Partnereink…)
 4. hírlapban, vagy hasonló anyagban, ahol a Futárszolgálat céljait segíti a link

6.4.3.2. Ezek a szervezetek kapcsolódhatnak a weboldalunkhoz vagy más jelenlétünkhöz, amíg a link:

 • nem félrevezetés céljából teszik
 • nem hamisan sejtet szponzorálást, támogatást, hozzájárulást a kapcsolódó szervezethez, annak termékeihez, vagy tevékenységéhez és
 • beleillik a linkelés a másik fél által kialakított környezetbe.

6.4.3.3. Ha a a 6.4. Szekcióban megnevezett szervezetek bármelyikébe tartozik az Ön szervezete és szeretne kapcsolódni a weboldalunkhoz, lépjen velünk kapcsolatba az info@skinnytrans.ie email címen.

A levele tartalmazza a levélíró nevét, a szervezet nevét, kapcsolati információkat (mint pl. Telefonszám és/vagy email cím), és a weboldal linkjét, és az összes linket ahová a weboldalunk linkjét kívánja beilleszteni. Engedjen meg 3-5 munkanapot a válaszra.

6.4.4. Az elfogadott szervezetek a következőképpen használhatják a linkjeinket:

 • a cégünk nevét, vagy
 • a uniform resource locator (URL – web cím) címünket, vagy
 • bármilyen más leírása a weboldalunknak, ahol értelemszerűen illeszkedik az adott környezetbe a kapcsolódó fél weboldalán
 • a logónkat, vagy bármelyik másik elemet csak írásos engedéllyel használhatja és linkelheti a kapcsolódó fél.

 

6.4.5. Iframe: Előzetes írott engedély nélkül nem készíthet Iframet a weboldalunkról, beleértve bármilyen más vizuális megjelenítést is.

6.4.6. Fenntartjuk a jogot, hogy levetessük az összes linket vagy bármelyik egyedi linket amely a weboldalunkra mutat. A harmadik fél azonnal köteles levenni ha jelezzük ezt neki. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy bármikor megváltoztoztathatjuk a jelenlegi ÁSZF linkeket taglaló tartalmát. A weboldalunk belinkelésével beleegyezését adja a harmadik fél, hogy betartja ezeket a Szerződési Feltételeket.

6.4.7. Ha bármilyen okból olyan linket talál a Megrendelő, melynek ottléte kérdéses és nem oda illő, kapcsolatba léphet velünk. Minden kérést megvizsgálunk, de nem kötelességünk eleget tenni a kérésnek, vagy közvetlenül reagálni a kérésre.

6.4.8. Habár törekszünk arra, hogy a weboldalunk tartalma mindig pontos és teljes legyen, nem tudunk teljes garanciát vállalni a teljességre és pontosságra, vagy arra, hogy a weboldal tartalma mindig elérhető és naprakész lesz.    

6.5. A Futárszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget a kapcsolódó harmadik fél weboldalán lévő tartalmat illetően. A belinkeléssel a harmadik fél belegyezik, hogy felment és megvédi a Futárszolgálatot, minden jogvita, vagy kártérítés esetén, amely a harmadik fél weboldalát érinti. Felelősséget vállal a harmadik fél, hogy az oldalán sem linkek, sem tartalom nem kapcsolódnak lejárató, néven nevező, támadó jellegű, obszcén, vagy más törvénytelen tartalmat, mely személyi jogot sértő tartalomhoz.

6.6. Cáfolatok

6.6.1. A törvény által maximálisan megengedett módon kizárunk minden olyan digitális tevékenységet ami a weboldalunkhoz, vagy a weboldalunk használatához kapcsolódik (például a teljesség igénye nélkül bármilyen jótállás, kezesség melyet a törvények javasolnak a kielégítő minőségről, célnak való megfelelésről, vagy elvárható képességekről). Semmi ebben a cáfolatban nem fog:

 • korlátozza, vagy kizárja a Megrendelő felelősségét személyi sérülés vagy halál okozását hanyagság miatt
 • korlátozza vagy kizárja a Megrendelő felelősségét, hamisítás, vagy kárt okozó félrevezetés esetén
 • korlátozza a Futárszolgálat vagy a Megrendelő felelősségét bárminemű törvénytelen tevékenységet illetően vagy
 • kizárja a Futárszolgálat vagy a Megrendelő felelősségét ami nem feltétlenül törvényellenes tevékenység.

6.6.2. A felelősség korlátozása és kizárása, melyeket ebben a Szekcióban vagy máshol megneveztünk ebben a Cáfolatban:

 1. az előző paragrafus szerint érvényes és
 2. felülír minden felelősséget amely a cáfolatban szerepel vagy a cáfolathoz kötődik, beleértve az összes felelősséget mely a Megrendelővel kötött szerződésben megjelenik, bármilyen károkozás (beleértve hanyagságot is), vagy kötelezettségek áthágása során. Mivel a weboldal használata ingyenes, a Futárszolgálat nem felelős semmilyen veszteségért, vagy sérülésért.

7. Regisztráció

7.1. A regisztrált nevünk Skinnytrans Express Cargo Delivery (regisztrációs szám: 589942) az Ír Köztársaságban, a 2016-os évben. A hivatalos weboldalunk https://skinnytrans.ie címen található, vállalkozásunk postai címe: Unit 44, Main Street, Newcastle, Co. Wicklow, A63 XY01.

7.2. Kapcsolatba léphet velünk:

 1. postai úton, a fent feltüntetett címen
 2. a weboldalon működő Kapcsolati Űrlapon
 3. a weboldalon szereplő telefonszámon, elfogadható napszakban, vagy
 4. a weboldalon szereplő emailben

7.3. Adatvédelmi felelős:

Név: Pusok Robert

Telefonszám: +353 89 419 0855

Email cím: dataprotection@skinnytrans.ie

Scroll to Top
Scroll to Top