Skinnytrans Express Cargo Service -
Általános szerződési feltételek

1. Szolgáltatás
1.1. Általános Feltételek
1.1.1. A Skinnytrans Express Cargo Service (Regisztrációs szám: 589942) (továbbiakban Futárszolgálat), Írország, Észak-Írország és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését. Egyéni igények alapján útvonalunk mentén 150 km-es kitérővel a következő országokban vállalunk még csomagfelvételt és leadást: Franciaország, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Németország, Svájc, Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Csehország, Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia. A pontos útvonal a felvételi és leadási helyek függvénye.
1.1.2. Minden esetben a szolgáltatás a megrendelő féllel (továbbiakban Megrendelő) kötött szerződés után valósul meg. A szerződést a Megrendelő a (a weboldalon elérhető) megrendelő lap kitöltésével teszi hivatalossá.
1.1.3. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit az általános megbízási szerződésben nem megemlített kérdésekben jelen ÁSZF tartalmazza.
1.1.4. A Futárszolgálat kintlévőségeit az Inkasszó Csoport kezeli, és minden adóssággal és jogi eljárással kapcsolatban velük kommunikál a Megrendelő.
1.2. Költöztetés
1.2.1. A Futárszolgálat kizárólag előzetes egyeztetéssel költöztet. Az előzetes egyeztetés nélküli rendeléseket semmisnek tekinti.
1.2.2. A költöztetésre szóló árajánlat egyéni és az aktuális költözésre vonatkozik. Az ár magába foglalja a jármű lefoglalását, csomagok járműbe mozgatását és esetleges extra védelmi csomagolást, ha szükségszerű. Az árajánlat egy összegként van megadva, melyet a Futárszolgálat és a Megrendelő közötti megegyezés alapján fizeti a Megrendelő.
1.2.3. A Megrendelő az előzetes egyeztetés után a weblapon a költözésre specializált megrendelőlap kitöltésével és elküldésével teszi hivatalossá.
1.2.4. Költöztetés esetén, mind a Megrendelő, mind az Átvevő - hacsak ez nincs külön lejegyezve a megrendelő lapon - ugyanaz a személy, így a Futárszolgálat mindkét alkalommal (felvétel és leadás) ugyanazon személlyel veszi fel a kapcsolatot.
1.2.5. A költöztetés nemzetközi viszonylatban különleges csomagszállításnak minősül és az erre vonatkozó jelen ÁSZF pontjaiban szereplő feltételek érvényesek rá.
2. A csomag
2.1. Általános feltételek
2.1.1. A csomag tartalmáért mindig a Megrendelő vállalja a jogi felelősséget.
2.1.2. Gyúlékony és éghető anyagok, jövedéki termékek (pl. alkohol, dohány), kábítószernek tekintett vegyszerek, veszélyes, fertőző és visszataszító anyagok szállítását cégünk nem vállalja. A Skinnytrans alkalmazottja nem felelős a csomag esetleges illegális tartalmáért, minden felelősség és büntetőjogi eljárás az említett csomag birtokosát terheli. A Skinnytrans alkalmazottjának joga van felnyitni bármelyik csomagot és esetleges illegális tartalmát eltávolítani.
2.1.3. A csomagot mindig a méretének és tartalmának megfelelően kell becsomagolni, a biztonságos szállítás érdekében.
2.1.4. A címzett neve, címe és a csomag száma (pl. 1/5, azaz első az ötből), jól láthatóan legyen a csomagon feltüntetve.
2.1.5. Ha a csomag különleges bánásmódot igényel, a Megrendelő ezt köteles a csomagoláson jelezni.
2.1.6. A Futárszolgálatnak jogában áll a csomag átvételét megtagadni, amennyiben erre megalapozott okot talál. Okok a teljesség igénye nélkül: a nem megfelelő csomagolás, a többi csomag, vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető csomagok, vagy esetleg a csomag nem elfogadott tartalma.(lásd: 2.1.2.)
2.1.6.1. A nem megfelelően csomagolt csomagok sérüléséért a Futárszolgálat nem vállal felelősséget, garancia és biztosítás nem vonatkozik rájuk. Az esetleges további károk (többi csomagban, járműben, vezetőben) esetén a Megrendelőt terheli a felelősség. 2.1.7. A csomagolásnak biztosítania kell, hogy a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni anélkül, hogy a felületén annak nyoma ne maradjon.
2.1.8. A Futárszolgálat jogosult a küldemény tartalmát a szállítás biztonsága érdekében, a Megrendelő jelenlétében ellenőrizni.
2.1.9. Amennyiben a Megrendelő a Futárszolgálat tudta nélkül a csomagban a szerződésben nem szereplő, vagy nem elfogadott anyagot, tárgyat helyez el, és ebből a Futárszolgálatnak bármilyen jellegű kára származik, a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költséget a megrendelővel megfizettetni és ezen felül a Megrendelő óránként €50 értékű kártérítést köteles fizetni a Futárszolgálatnak.
2.2. Felvétel
2.2.1. A megrendelés minden esetben a weboldalon lévő megrendelőlap kitöltésével történik, a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap 24 órán belül, és a csomag felvételekor alá kell írnia a Szállítólevelet.
2.2.2. A megrendelés elküldésével szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és a Fuvarozó között. A Megrendelő ezzel a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.2.3. A küldemény felvétele a Megrendelő által megadott címen történik, előzetesen leegyeztetett időpontban.
2.2.4. A felvétel időpontját a Futárszolgálat jogosult meghatározni a visszaigazoló e-mailben megjelölt időszakban.
2.2.5. A Futárszolgálat a Szállítólevél egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a Megrendelőtől.
2.2.6. A Megrendelő köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a tudatni a Futárszolgálattal a küldemény szállításának különleges körülményeit.
2.2.7. A nem megfelelően kitöltött Szállítólevélből származó esetleges kár a Megrendelőt terheli.
2.2.8. Felvételkor a Futárszolgálat köteles tudatni a Megrendelővel, ha az áru csomagolása nem megfelelő vagy sérült. Amennyiben a Megrendelő nem gondoskodik megfelelően a csomagolásról, a Futárszolgálat ezt a tényt feljegyzi a Szállítólevélre, ami az esetleges panaszokat kizárja.
2.2.9. Csomagfeladás minimum korhatára 18 év, olyan személy, aki a csomag tartalmáért aláírásával jogi felelősséget tud vállalni.
2.2.10. A Futárszolgálat anyagilag felelős az átvett küldemény épségéért és több csomag esetén hiánytalanságáért a kézbesítésig.
2.2.11. A Futárszolgálat fenntartja járatai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.
2.3. Lemondás
2.3.1. A megrendelés lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg a Futárszolgálat meg nem egyezett a csomagfelvételről és nem indult el a felvétel helyszínére.
2.3.2. A már felvett, de a Megrendelő által továbbítás előtt visszakért, illetve a megrendelt, de túl későn lemondott, illetve a visszaküldött csomagokért a Futárszolgálat jogosult az összes ezzel kapcsolatosan felmerült költségét a Megrendelővel megfizettetni.
2.4. Kézbesítés
2.4.1. A kézbesítés időpontját a Futárszolgálat jogosult meghatározni az aktuális szállítási tervben jelölt időszakokban, 0-24 óráig.
2.4.2. Az Átvevő az az ügyfél, aki a küldeményen, a csomagoláson vagy a hozzá tartozó listán fel lett tüntetve címzettként. Amennyiben címzettként nem természetes személy lett megjelölve, abban az esetben meg kell jelölni, hogy a címzettnél ki fogja a csomagot átvenni. Ebben az esetben a csomag átvevője válik Átvevővé.
2.4.3. A Futárszolgálatnak jogában áll az Átvevő személyi azonosságát a küldemény kézbesítésekor ellenőrizni.
2.4.4. A Futárszolgálat a Szállítólevélben megadott általános és speciális utasítások teljesítése után (kifizetés, sértetlenség ellenőrzése és aláírások) szolgáltatja ki az árut az Átvevőnek.
2.4.5. A csomagolás esetleges sérülése esetén a Futárszolgálat átadáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét az esetleges kárrendezés érdekében az Átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.
2.4.6. A Futárszolgálat a küldemény elvesztése esetén, a tartalom hiányának illetve értékvesztésének arányában a Szállítólevélen rögzített értékhatárig kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőnek.
2.4.7. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítólevél szolgál.
2.4.8. A Futárszolgálat nem felelős a küldeményben, a tevékenységi körén kívül eső és elkerülhetetlen külső okokból bekövetkező károkért. Ilyen külső okok lehetnek a teljesség igénye nélkül:
 • - természeti katasztrófa
 • - társadalmi esemény (pl.: háború, katonai/rendőrségi/vám ellenőrzés vagy blokád, embargó, zavargás, tüntetés, sztrájk, lázadás, stb.)
 • - információk, képek, adatok elektromos vagy mágneses behatásból származó megsemmisülése, károsodása, stb.
 • - közlekedési tömeg baleset
2.4.9. Közlekedési baleset esetén a Futárszolgálat által külső biztosítási céggel kötött árubiztosítás alapján a külső biztosító cég köteles a kártérítés kifizetésére.
3. Sérült, hiányos, sikertelen kézbesítés
3.1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha az Átvevő nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhető, a Futárszolgálat jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben futárunk értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti majd át egy későbbi időpontban. Minden újabb megkísérelt kiszállítás extra díja a küldeményre vonatkozó eredeti szállítási díj 50%-a.
3.2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha az Átvevő az áru átvételét megtagadja, a Futárszolgálat a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ebben az esetben az szállítás díjának kétszerese (oda-vissza) a Megrendelőt terheli.
3.3. Amennyiben a visszajuttatás sikertelen, a Futárszolgálat jogosult a küldemény felett szabadon rendelkezni, illetve értékesíteni. Ebben az esetben a Futárszolgálat sem a Megrendelő, sem Átvevő felé nem tartozik felelősséggel. Az értékesítésből származó bevételt első sorban a felmerült költségeire jogosult elszámolni, míg az esetlegesen fennmaradó összeget visszajuttatja a Megrendelőnek.
3.4. Ha a Megrendelő hibájából a Futárszolgálat késedelmesen teljesíti a kézbesítést és bármilyen jellegű kárt okoz a Futárszolgálatnak (pl. tiltott árút rejtett el csomagjában, a szállítmány helytelen csomagolása okoz kárt), a Megrendelőnek minden késedelmes óráért €50 kártérítést kell fizetnie. A késedelmi kártérítésen felül okozott többletköltségek is a Megrendelőt terhelik (illeték, ügyvédi munkadíjak, behajtási költségek)!
4. Fizetés módja, formája és pénzneme
4.1. A szállítási díj megállapítása minden esetben a Skinnytrans Express Cargo Delivery weblapján megtalálható díjtáblázat alapján történik. A táblázatban nem szereplő különleges áruk egyéni megegyezés alapján lesznek megállapítva.
4.2. A weblapon feltüntetett árak Írország/Észak-Írország – Magyarország közötti szállításra értendők, a köztes országokba történő szállítás díja egyedi árképzés alapján történik.
4.3. Olyan küldeményeknél, melynél a küldemény mérete jelentősen eltér a szokásos küldemények súly/méret arányaitól, a Futárszolgálat fenntartja a jogot, hogy űrtartalom alapján képezze az árat.
4.4. A Futárszolgálat a küldemény átvételekor ellenőrzi, hogy a csomag(ok) megfelel(nek) a Megrendelőlapon szereplő adatoknak. Amennyiben abban jelentős eltérés mutatkozik, jogosult új szállítási díjat megállapítani.
4.5. Megrendeléskor a Megrendelő köteles előre jelezni, hogy feladáskor, átvételkor, vagy egyéb úton kívánja a szolgáltatás díját kifizetni, kötelessége megadni a pénznemet, a Megrendeléskor megadott áron. Megrendelés után bármilyen utólagos árváltozás csak erősen indokolt esetben történik.
4.6. A díjat feladáskor vagy átvételkor készpénzben, vagy átutalással a megrendelés visszaigazolásakor kell kiegyenlíteni. Forintban illetve angol fontban történő fizetés esetén mindig a megrendelés időpontjában érvényes Euro valuta-vételi ára alapján kell a díjat megállapítani.
5. Adatvédelmi nyilatkozat
5.1. A Futárszolgálat adatgyűjtést az Európai Parlament és Tanács 2016/679 2016 Április 27-i Rendeletével összhangban folytatja, mely a természetes személyek adatainak kezelése során felmerülő védelme érdekében hoztak meg, amely 2016 Május 24-én és érvénybe lép 2018 Május 25-én ("GDPR - Általános Adatvédelmi Rendelet" néven). Az adatokat kizárólag a Skinnytrans Express Cargo Service szolgáltatásainak lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül adatokat nem szolgáltatunk ki harmadik fél számára.
5.2. Amikor a Megrendelő leadja a rendelését kifejezett engedélyét adja az adatlapon megadott összes adat használatát és tárolását jelenlegi és jövőbeni személyre szabott szolgáltatás érdekében. Az adatokat évente frissíti a Megrendelő engedélyével ami bármikor szabadon hozzáférhető a Megrendelő számára.
5.3. Hozzájárulás visszavonása esetén vagy ha a Megrendelő nem rendel többet a Futárszolgálatnál, az adatok egy éven belül megsemmisülnek.
5.4. A Futárszolgálat csak akkor ad ki bármilyen információt, ha azt a hatóságok (rendőrség), illetve európai rendvédelmi szervezetek (Europol, Európai Vámhivatal, stb.) igénylik.
5.5. A Futárszolgálat teljes mértékben betartja az ír adatvédelmi törvényeket (Data Protection Act 1988/2003.) és az EU szabályzatait (EU Data Protection Directive 95/46/EC).
6. Weboldal és márka védelem
6.1 Az alábbi szerződési feltételek a weboldalunk (http://skinnytrans.ie) használatára terjednek ki.
6.2 A weboldalunk használatával a Megrendelő elfogadja a következő szerződési feltételeket teljes egészében, ennek fényében, ha a Megrendelő nem ért egyet a feltételekkel, nem használhatja a weboldalunkat.
6.3 A weboldalunk használata csak 18 éven felüliek számára megengedett; a weboldalunk használatával a Megrendelő automatikusan belegyezik, hogy elfogadja feltételeinket és igazolni tudja, hogy legalább 18 éves korú.
6.4. Szerzői jog (c) 2016, Skinnytrans Express Cargo Delivery.
6.4.1. A következő kitételek minden használóra vonatkoznak: A Futárszolgálat teljes egészében birtokolja és kezeli a szerzői jogot és minden szellemi tulajdont ezen a weboldalon, mely kiterjed a képekre, a kódra és színekre, logókra és minden cég identitását magába foglaló tartalomra. Minden szellemi és szerzői tulajdon le van védve az 2000. évi Ír Szerzői és Kapcsolódó Törvény, és az Európai Unió 2012 évi SI59-es Rendelete alapján. 6.4.2. A következő engedélyezett:
 • (a) a weboldal megtekintése a böngészőn keresztül;
 • (b) a weblapok lementése a böngésző cache-be a weblapok könnyebb betöltése érdekében;
 • (c) weboldalunk lapjainak kinyomtatása;
 • (d) weboldalunk szolgáltatásaink igénybevétele a böngésző keresztül.
6.4.3. Kivéve a 6.4.2. pontban felsoroltakat vagy az előzetes engedélyünk kérése nélkül nem tölthet semmilyen anyagot a weboldalunkról és nem mentheti le a számítógépére.
6.4.4. A weboldalunkat nem használhatja más célokra, csak és kizárólag a saját vagy velünk lebonyolított üzleti tevékenység céljára, az ÁSZF-ben megfogalmazott módon. Bármilyen más tevékenység jogsértő és jogi következményekkel jár.
6.5. Kivéve a specifikusan a jelen ÁSZF-ben engedélyezett körülmények során, a weboldal tartalmát nem változtathatja meg.
6.6. Hacsak nem rendelkezik kapcsolódó jogokkal, tilos a következőket tennie:
 • (a) engedély nélkül újra publikálni a weboldal egészét vagy részleteit;
 • (b) árulni, felhasználni, beszerkeszteni a weboldal tartalmának bármilyen elemét;
 • (c) bármilyen identitással kapcsolatos elemet sajátként bemutatni és felhasználni;
 • (d) kereskedelmi célból a weboldal részeit vagy egészét másolni;
 • (e) újra terjeszteni tartalmat a weboldalról.
6.6.1. A 6.6. szekció nem vonatkozik a weboldalunk reklámozására és szociális oldalakon való megosztásra.
6.7. Szigorúan tilos:
 • (a) olyan módon használni a weboldalt, vagy olyan digitális tevékenységet folytatni, hogy az potenciálisan sérti a weboldalt, lelassítja vagy lefagyassza a weboldal elérhetőségét és teljesítményét;
 • (b) a weboldalunk bármiféle törvénybe ütköző, káros, mások jogait sértő vagy törvénybe ütköző tevékenységgel kapcsolatos használata;
 • (c) a weboldalunk használata bármilyen spyware, számítógép vírus, worm, billentyű felvevő, rootkit és más ártó szándékú számítógépes program publikálására és terjesztésére vagy bármilyen ehhez köthető tevékenységre;
 • (d) bármilyen weboldalunkhoz köthető adatgyűjtés vagy automatikus adatgyűjtő aktivitása (beleértve a teljesség igénye nélkül adat bányászat, adat kiválogatás, adat letöltés stb.) a Futárszolgálat előzetes írásos belegyezése nélkül;
 • (e) bármilyen automatikus interaktív program, a keresők indexelése kivételével;
 • () bármilyen kibányászott adat használata marketing céljából (teljesség igénye nélkül email marketing, SMS marketing, telemarketing, spam emailek, stb.).
6.8. A weboldalunkon található információkat nem engedélyezzük hogy kiszolgáltassa egy harmadik félnek. Az összes információ, mely a Futárszolgálat és a megrendelő között cserélődik bizalmas és nem adható ki harmadik félnek.
6.9. A weboldalunkon a Futárszolgálat által szolgáltatott információ pontos, igaz, aktuális, teljes és nem félrevezető.
7. Regisztráció
7.1. A regisztrált nevünk Skinnytrans Express Cargo Delivery (regisztrációs szám: 589942) az Ír Köztársaságban, a 2016-os évben. A hivatalos weboldalunk http://skinnytrans.ie címen található, vállalkozásunk postai címe: Unit 44, Main Street, Newcastle, Co. Wicklow, A63 XY01.
7.2. Elektronikusan az info@skinnytrans.ie email címen vagyunk elérhetőek, vagy a +353 89 419 0855 telefonszámon.